Suomalainen Konkordia-liitto

Apurahoja naisille jo vuodesta 1920.

Apurahahakemus Suomalaisen Konkordia-liiton hallitukselle 2020
Matka-apurahaa varten

Harmaalla pohjalla olevat kohdat ovat pakollisia.
HAKIJAN HENKILÖ- JA YHTEYSTIEDOT
Olen Suomen kansalainen. (Huom. Apurahaa myönnetään vain Suomen kansalaisille.)
Sukunimi
Etunimet
Henkilötunnus
Huom. Verotussyistä apurahaa ei voida maksaa ilman henkilötunnuksen loppuosaa.
Liitto ei huomioi puutteellisia hakemuksia.
Pankkitili
Anna tilinumerosi IBAN-muodossa.
Suomalainen IBAN-tilinumero on 18 merkkiä pitkä ja alkaa maatunnuksella FI.
Oppiarvo(t)
Ammatti
Kotiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Puhelin josta
parhaiten tavoitettavissa
Sähköpostiosoite
Verotuskunta
edellisenä vuonna (2019)
 
OPINNOT
Korkeakoulu tai muu hakijan edustama instituutio
Ulkomainen tutkinto
Missä maassa?
Tieteenala ja/tai erikoistumisala
Väitöskirjan tai lisensiaattityön aihe (suomeksi). Mainitse, jos kyseessä on lis.työ.
Arvioitu jatkotutkinnon valmistumisvuosi Huom. matka-apurahaa ei myönnetä tohtorin tutkinnon jo suorittaneille.
Olen omarahoitteinen tohtorikoulutettava tutkijakoulussa
Suosittelijat, joiden lausunnot hakija toimittaa 9.2. mennessä Suomalaisen Konkordia-liitolle. Mainittava, mikäli suosittelija on lisensiaatti- tai väitöskirjatyön ohjaaja.
1. suosittelija
2. suosittelija
 
ANOTTAVA APURAHA
Kongressimatkaa varten anottu määrä Enimmäismäärä on 1500 euroa.
Haen Suomalaiselta Konkordia-liitolta myös tiedeapurahaa. (Huom. tiedeapurahaa varten on lisäksi täytettävä erillinen hakemus)
Kongressi tai kokous, johon hakija suunnittelee esitelmää tai posteria
Kongressin nimi
Maa
Kaupunki
Ajankohta
Oma aihe
Esitelmä Posteri Muu tehtävä kongressissa
Mahdollisen yhteisen esitelmän tai posterin aihe
Mahdollisimman tarkka rahoitussuunnitelma koskien anotun apurahan käyttöä ja osuutta kustannuksista (matkoista, majoituksesta) ja osuutta kokonaiskustannuksista:
Selostus kyseisen kongressin merkityksestä oman tutkimuksen kannalta:
 
MUUT JA AIEMMAT APURAHAT
Minulla on vireillä muita apurahahakemuksia. Olen hakenut apurahaa
Suomen kulttuurirahastolta
Muualta, mistä?
Olen saanut Suomalaiselta Konkordia-liitolta aiemmin matka- tai tiedeapurahan.
Minä vuonna?
Apurahan määrä euroa
Mihin tarkoitukseen apuraha myönnettiin?
Olen saanut muilta säätiöiltä, rahastoilta tai yhdistyksiltä kuin Konkordia-liitolta matka- tai tiedeapurahaa (lisensiaatti- tai väitöskirjatyötä varten) viimeisen kolmen vuoden aikana.
Mistä, milloin ja paljonko?
SUOSTUMUS APURAHAPÄÄTÖKSEN JULKAISUUN
Jos minulle myönnetään apuraha, nimeni ja myönnetyn apurahan summan saa julkaista Suomalaisen Konkordia-liiton internetsivuilla (osoitteessa www.konkordia-liitto.com). Matka-apurahojen osalta voidaan julkaista myös kongressin nimi sekä kohdemaa. (Jos et anna suostumusta tietojesi julkaisemiseen internetsivuilla, tieto myönnetystä apurahasta lähetetään antamaasi postiosoitteeseen.)
 
Apurahan viimeinen hakupäivä on 31.1.2020. Jotta hakemus otettaisiin käsittelyyn, hakijan on lisäksi toimitettava Suomalaiselle Konkordia-liitolle 9.2.2020 mennessä kaikki vaaditut liitteet.
Kun painat tätä painiketta, hakemuksesi lähtee Liitolle sähköisessä muodossa.