Suomalainen Konkordia-liitto

Apurahoja naisille jo vuodesta 1920.

Selvitys apurahan käytöstä Suomalaiselle Konkordia-liitolle

Selvitys on tehtävä apurahan myöntövuoden loppuun mennessä.

Harmaalla pohjalla olevat kohdat ovat pakollisia.
Sukunimi
Etunimet
Syntymäaika (ppkkvvvv)
Apurahan myöntövuosi
Apurahan tyyppi
Miten käytit apurahan? Kerro apurahan merkityksestä opintojesi tai tutkimuksesi edistymisen kannalta.
(Apurahat A, B ja C)
Jos kyseessä oli kongressiapuraha (C), kerro lisäksi lyhyesti kongressin annista ja erittele toteutuneet matkakustannukset:
Jos apurahan käyttö viivästyi hakemuksessa ilmoittamastasi ajankohdasta, kerro viivästymisen syistä.
Mahdollinen muu palautteesi:
 
Kun painat tätä painiketta, selvityksesi lähtee Liitolle sähköisessä muodossa.